6 FEBRUARI 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 2016 tot benoeming van de leden van de beroepscommissie ingesteld ter uitvoering van boek I van het Milieuwetboek betreffende het recht op toegang tot milieuinformatie voor het publiek

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Wallonië