6 FEBRUARI 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied nr. 2019/02. - (betrokken onderstroomgebied: Dijle-Gete)

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Wallonië