4 FEBRUARI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 mei 2018 tot bepaling van het modelformulier voor de opmaak van de balans van aardolieproducten en de aangifte van biobrandstoffen, minerale oliën en hun substitutieproducten van biologische oorsprong

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
België