29 juli 1997 - RICHTLIJN 97/49/eg VAN DE COMMISSIE tot wijziging van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de vogelstand

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa