23 JANUARI 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017 tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, sociale en milieuraad van Wallonië) en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2018 tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de federaties of netwerken van milieuverenigingen binnen de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, sociale en milieuraad van Wallonië)

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Wallonië