20 FEBRUARI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende organisatie van de gewestelijke financiële tegemoetkoming in de kosten voor het opstellen, wijzigen en opheffen van de bijzondere bestemmingsplannen

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Brussel