20 DECEMBER 1995.- Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1985 houdende reglementering van de handelingen binnen de waterwingebieden en de beschermingszones.

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen