19 DECEMBER 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van Elia Transmission Belgium NV als gewestelijke transmissienetbeheerder voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een termijn van twintig jaar

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Brussel