15 OKTOBER 2012. - Besluit van de administrateur-generaal houdende vaststelling van de lijst van beschrijvende bodemonderzoeken, bodemsaneringen en nazorg waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij in de loop van 2013 zal worden begonnen of voortgezet

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen