15 JANUARI 2020. - Vlaamse Landmaatschappij. - Bekendmaking definitief onteigeningsbesluit van de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij van 15 januari 2020 houdende de onteigening voor algemeen nut van onroerende goederen gelegen in de gemeente Sint-Genesius-Rode die bestemd zijn voor de uitvoering van het landinrichtingsplan "Molenbeekvallei" dat past in het inrichtingsproject landinrichting "Rode-Dilbeek" van het planprogramma "Vlaamse Rand"

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen