Zaak C-658/21: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 24 november 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — België) — Belgisch-Luxemburgse vereniging van de industrie van plantenbescherming VZW (Belplant), voorheen Belgische Vereniging van de Industrie van Plantenbeschermingsmiddelen VZW (Phytofar) / Vlaams Gewest (Prejudiciële verwijzing – Informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij – Richtlijn (EU) 2015/1535 – Begrip “technisch voorschrift” – Artikel 1, lid 1 – Nationale regeling die particulieren verbiedt om op privéterreinen glyfosaathoudende pesticiden te gebruiken – Artikel 5, lid 1 – Verplichting van de lidstaten om elk ontwerp voor een technisch voorschrift mee te delen aan de Europese Commissie)

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa