Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 november 2022 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Verordening (EU) nr. 537/2014 betreffende duurzaamheidsrapportage door ondernemingen (COM(2021)0189 — C9-0147/2021 — 2021/0104(COD))

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa