Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2660 van de Commissie van 28 november 2023 tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa