Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2649 van de Commissie van 28 november 2023 tot verlening van toelating van de Unie voor het uniek biocide Hokoex overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa