Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2643 van de Commissie van 27 november 2023 tot goedkeuring van mierenzuur als een bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden van de productsoorten 2, 3, 4 en 5 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa