Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2527 van de Commissie van 17 november 2023 tot vaststelling van technische aspecten van de gegevensreeksen voor het ad-hoconderwerp 2025 energie en milieu in het domein inkomen en levensomstandigheden overeenkomstig Verordening (EU) 2019/1700 van het Europees Parlement en de Raad

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa