Uitvoeringsverordening (EU) 2021/941 van de Commissie van 10 juni 2021 tot vaststelling van een specifieke procedure voor de identificatie van zware bedrijfsvoertuigen die als werkvoertuigen zijn gecertificeerd maar niet als zodanig zijn geregistreerd en het aanbrengen van correcties in de jaarlijkse gemiddelde specifieke CO2-emissies van een fabrikant teneinde met die voertuigen rekening te houden ( 1 )

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa