Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/734 van de Commissie van 27 februari 2024 tot verlenging van de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van brodifacoum, bromadiolon, chloorfacinon, cumatetralyl, difenacum, difethialon en flocumafen voor gebruik in biociden van productsoort 14 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa