Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/1316 van de Commissie van 13 mei 2024 inzake het verzoek tot registratie van het Europees burgerinitiatief Red de planeet door een belastingverschuiving van arbeid naar broeikasgasemissies op grond van Verordening (EU) 2019/788 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2024) 2938)

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa