Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/1286 van de Commissie van 8 mei 2024 betreffende bezwaren waarover geen overeenstemming is bereikt met betrekking tot de voorwaarden voor toelating van het biocide BOMBEX® PEBBYS® CS, overeenkomstig artikel 36 van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa