Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/1285 van de Commissie van 13 mei 2024 tot verlenging van de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van hexaflumuron voor gebruik in biociden van productsoort 18 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa