Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/1283 van de Commissie van 13 mei 2024 tot verlenging van de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van cis-tricos-9-een voor gebruik in biociden van productsoort 19 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa