Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/1278 van de Commissie van 8 mei 2024 tot verlenging van de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van waterstofcyanide voor gebruik in biociden van de productsoorten 8, 14 en 18 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa