Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/2672 van de Commissie van 27 november 2023 betreffende bezwaren waarover geen overeenstemming is bereikt met betrekking tot de voorwaarden voor toelating van de biocidefamilie INTEROX Biocidal Product Family 2, doorverwezen overeenkomstig artikel 36 van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 8074)

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa