Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/2648 van de Commissie van 27 november 2023 tot niet-goedkeuring van zilverzeoliet als een bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden van productsoort 4 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa