Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/2634 van de Commissie van 27 november 2023 betreffende de verlenging van de door de Poolse autoriteit voor registratie van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en biociden genomen maatregel om het op de markt aanbieden en het gebruik van het biocide Biobor JF toe te staan overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 7951)

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa