Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2508 van de Commissie van 9 december 2022 tot vaststelling van BBT-conclusies (beste beschikbare technieken) op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies, voor de textielindustrie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 8984)

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa