Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/2326 van de Commissie van 30 november 2021 tot vaststelling van BBT-conclusies (beste beschikbare technieken) op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad, voor grote stookinstallaties (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 8580) ( 1 )

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa