Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/669 van de Commissie van 18 mei 2020 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/801/EU teneinde het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken te belasten met de tenuitvoerlegging van het innovatiefonds

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa