Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/514 van de Commissie van 8 april 2020 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 2292) ( 1 )

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa