Registratie aan als demonteerder voor afgedankte voertuigen die niet ertoe gemachtigd is een vernietigingsattest af te leveren (type A)

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Brussel