Rectificatie van de mededeling van de Commissie — Richtsnoeren ter ondersteuning van de toepassing van Verordening (EU) 2020/741 inzake minimumeisen voor hergebruik van water (PB C 298 van 5.8.2022)

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa