Publieksraadpleging over het ontwerp van het koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode van 2026 tot 2034 in de Belgische zeegebieden en het bijhorend strategisch milieueffectenrapport

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
België