P9_TA(2023)0039 CO2-emissienormen voor personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 februari 2023 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2019/631 wat betreft de aanscherping van de CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto’s en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in overeenstemming met de verhoogde klimaatambitie van de Unie (COM(2021)0556 — C9-0322/2021 — 2021/0197(COD)) P9_TC1-COD(2021)0197 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 14 februari 2023 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2023/… van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2019/631 wat betreft de aanscherping van de CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto’s en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in overeenstemming met de verhoogde klimaatambitie van de Unie

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa