P9_TA(2023)0036 REPowerEU-hoofdstukken in herstel- en veerkrachtplannen Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 februari 2023 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2021/241 wat betreft REPowerEU-hoofdstukken in herstel- en veerkrachtplannen en tot wijziging van Verordening (EU) 2021/1060, Verordening (EU) 2021/2115, Richtlijn 2003/87/EG en Besluit (EU) 2015/1814 (COM(2022)0231 — C9-0183/2022 — 2022/0164(COD)) P9_TC1-COD(2022)0164 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 14 februari 2023 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2023/… van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2021/241 wat betreft REPowerEU-hoofdstukken in herstel- en veerkrachtplannen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1303/2013, (EU) 2021/1060 en (EU) 2021/1755 en Richtlijn 2003/87/EG

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa