P8_TA(2019)0427 Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 april 2019 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (COM(2017)0653 — C8-0393/2017 — 2017/0291(COD)) P8_TC1-COD(2017)0291 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 18 april 2019 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2019/… van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa