P8_TA(2019)0405 Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013 (COM(2018)0385 — C8-0249/2018 — 2018/0209(COD)) P8_TC1-COD(2018)0209 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 17 april 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) …/… van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013 (Voor de EER relevante tekst)

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa