Lijst met de bedragen van de afvalbelastingen en de vrijstellingen die toepasselijk is van 1 januari 2023 tot 31 december 2023, zoals aangepast naar gelang van de schommelingen van de consumptieprijzenindex overeenkomstig artikel 45 van het fiscalid decreet van 22 maart 2007 tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Wallonië