Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Grond en Afvalstoffen. - Erkende vervoerders van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT'S. - (Besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de gevaarlijke afvalstoffen, besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de afgewerkte oliën, besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende PCB/PCT's)

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Wallonië