Kennisgeving aan ondernemingen die voornemens zijn gereguleerde stoffen die de ozonlaag afbreken, in 2021 in te voeren in of uit te voeren uit de Europese Unie en aan ondernemingen die voornemens zijn dergelijke stoffen voor essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen in 2021 te produceren of in te voeren 2020/C 115/04

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa