Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2502 van de Commissie van 7 september 2023 tot wijziging van Verordening (EU) 2019/631 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aanpassing van de massawaarden van nieuwe personenauto’s en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa