Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1608 van de Commissie van 30 mei 2023 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de opneming van perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS), de zouten daarvan en aan PFHxS verwante verbindingen (Voor de EER relevante tekst)

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa