Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/807 van de Commissie van 10 maart 2021 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad teneinde kaliumsorbaat als werkzame stof in bijlage I bij die verordening op te nemen ( 1 )

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa