Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2022/1632 van de Commissie van 12 mei 2022 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor het gebruik van lood in bepaalde apparaten voor magnetischeresonantiebeeldvorming

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa