Erkenning van SECO BELGIUM vzw als een organisme voor de controle van huishoudelijke elektrische installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 en de controle van installaties andere dan huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning uitgezonderd installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 1 enBoek 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
België