Besluit van het Europees Parlement van 24 november 2022 om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 18 oktober 2022 tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 149/2013 vastgestelde technische reguleringsnormen wat betreft de waarde van de clearingdrempel voor posities in otc-grondstoffenderivatencontracten en andere otc-derivatencontracten (C(2022)7413 — 2022/2899(DEA))

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa