Besluit (EU) 2023/1007 van de Raad van 25 april 2023 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt tijdens de zestiende vergadering van de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, over bepaalde wijzigingen van artikelen van en bijlagen bij dat verdrag

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa