Beslissing D-2024-02-LA betreffende de naleving door Brussels Airport Company van sommige van haar verplichtingen tegenover de Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal met betrekking tot de radartracks opgenomen in de tool "Trackbox"

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
België