Bericht van openbaar onderzoek. - Ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan in verband met de site 'van de Heizelvlakte' en zijn milieueffectenrapport. - Gelegen op het grondgebied van de stad Brussel

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Brussel