Bericht in toepassing van het artikel 10, § 4, tweede alinea van het samenwerkingsakkoord van 13 juli 2021 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de coördinatie van het beleid inzake grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
België